Huisreglement - KFC Baasrode

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Huisreglement

Huisreglement

Huishoudelijk reglement KFC Baasrode

Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld met oog op de dagelijkse werking van de club.
Het doel van dit reglement is om de harmonie van onze familieclub te verzekeren. Dit reglement is opgesteld vanuit het idee dat we allen respect hebben voor elkaar, de club en het materiaal.

1 ALGEMEEN

 • De spelers, de ouders en de trainers nemen kennis van dit reglement.
 • Het bestuur legt per seizoen het bedrag van het lidgeld vast. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering, de inschrijving en de kledij.
 • Het betalen van het lidgeld geeft niet automatisch recht op het spelen van de wekelijkse wedstrijden. Indien men, om welke reden ook, de club op eigen initiatief verlaat of verwijderd wordt uit de club, wordt het lidgeld niet terugbetaald.


2 TERREINEN + KLEEDKAMERS

KFC Baasrode en haar leden zijn verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van de gebouwen en velden. Daarom hanteert het volgende regels.

 • De kleedkamers moeten veegschoon achtergelaten worden.
 • Voetbalschoenen worden niet meegenomen onder de douches!
 • Voetbalschoenen worden niet afgeklopt op de muur. De club voorziet borstels voor het schoon maken van de schoenen.
 • Er wordt geen afval (plastic, flessen, peuken, … ) achtergelaten in douches, kleedkamers of op de velden.
 • Lichten worden steeds gedoofd na het verlaten van de kleedkamers.
 • Trainers en begeleiders zorgen er voor dat kleedkamers steeds slotvast zijn, wanneer nodig.


3 ROKEN

 • Geen enkele jeugdspeler rookt op de club of op bezoek bij een andere club. Voor en tijdens de trainingen of wedstrijden roken trainers en coördinatoren niet in het bijzijn van spelers.


4 ALCOHOL

 • Geen enkele jeugdspeler drinkt alcohol op onze club of op bezoek bij een club.
 • Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden drinken trainers en coördinatoren geen alcohol.


5 DRUGS

 • Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs is ten strengste verboden, wordt gemeld aan de ouders en de politie en leidt minstens tot een tijdelijke verwijdering uit de club en kan een definitieve verwijdering inhouden.


6 DIEFSTAL

 • Bij vermoeden of betrapping op diefstal wordt de politie verwittigd. Onomstotelijk bewijs van diefstal leidt tot een definitieve verwijdering uit de club.
 • Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden.
 • Via de trainers en/of afgevaardigden zullen kleedkamers steeds slotvast achtergelaten worden.


7 NUTTIGEN VAN EIGEN ETEN EN DRANK

Onze club werkt hard om iedereen de kans te geven zich uit te leven op onze velden. Om de club werkbaar te houden, rekent het op de inkomsten via de verkoop van eten en drinken.

 • Het is verboden aan alle leden van de club, hun omgeving of bezoekers om eigen dranken te nuttigen in de kantine of op onze velden.
  • Eigen drank (water of sportdrank) is toegestaan tijdens trainingen. Tijdens wedstrijden zal de club de ploegen voorzien van flessen water.
 • Het is verboden aan alle leden van de club, hun omgeving of bezoeker om eigen eten te nuttigen op momenten dat onze club zelf voorziet in de verkoop van eten.
 • Ploegen die graag een etentje organiseren of eten willen voorzien na een training of een wedstrijd, dienen dit eerst te melden aan het bestuur.
 • Het is niet toegestaan extra eten te voorzien tijdens evenementen waarop de club extra eten verkoopt (eetfestijnen, kerstfeest, quiz, tornooi, afsluiter van het seizoen, …)


8 VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Zij zetten zich kosteloos in zodat iedereen in onze club zijn of haar hobby kan uitoefenen.

 • Wees steeds beleefd en behandel al onze vrijwilligers met het nodige respect.
 • Vele handen maken licht werk. Breng daarom je eigen afval steeds naar de vuilbak, of ruim je tafel af als je weggaat.
 • Laat kleedkamers, velden of andere locaties steeds netjes achter.
 • Doe dit ook steeds op verplaatsing. Ook daar zullen de vrijwilligers jou dankbaar zijn.


9 TEGENPARTIJ EN MEDESPELERS

 • Agressief gedrag, obscene taal of gebaren en het moedwillig kwetsen van medespelers en tegenstrevers is uit den boze. Pestgedrag en/of uitlachen worden niet getolereerd.
 • Een speler die foutief gedrag vertoont tijdens een wedstrijd wordt vervangen en zal die wedstrijd niet meer mogen deelnemen.
 • Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden ( slaan, niet-voetbalbewegingen, enz..) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.

10 DE SCHEIDSRECHTER

 • Een negatieve houding ten opzichte van een scheidsrechter, hoe fout hij ook was, is uit den boze voor zowel trainer, spelers als afgevaardigden.
 • Een speler die foutief gedrag vertoont tegen een scheidsrechter moet worden vervangen.
 • Bij de keuring van de schoenen en na elke wedstrijd krijgt de scheidsrechter van iedereen een hand.


11 DE TRAINING

 • Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip.
 • Alle spelers geven de trainer een hand.
 • Iedereen blijft in de kleedkamer en het team gaat in groep naar het veld onder begeleiding van de trainer.
 • Vanaf U8 zijn ouders niet langer toegelaten in de kleedkamers.
 • Na de training wordt het veld opgeruimd en gaat ook iedereen in groep terug naar de kleedkamer.
 • Douchen na een sportinspanning is aan te raden!


12 DE WEDSTRIJD

 • Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip en de afgesproken plaats, in de officiële clubtraining en t-shirt van dit seizoen.
 • Piercings, oorbellen en andere zichtbare vastzittende juwelen zijn niet toegelaten in de officiële outfit.
 • De trainer en de afgevaardigde krijgen een hand. Spelers vanaf categorie U15 geven ook een hand aan de aanwezige ouders en/of vrijwilligers.
 • Alle spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer het signaal geeft om in groep naar het veld te gaan.
 • Tot de categorie U7 kan een spelers door 1 persoon bijgestaan worden bij het wassen en kleden.
 • Ouders zijn hopelijk enthousiaste supporters maar geen coach. Enkel de trainer geeft aanwijzingen voor, tijdens en na de wedstrijd.
  • Bij aanhoudend storend gedrag van een ouder moet de speler vervangen worden. De ouders blijven achter de omheining of koord en mogen het terrein niet betreden.
 • Het betalen van een jeugdspeler voor zijn sportieve prestaties ( premie voor doelpunten, enz..) is verboden.
 • Douchen na de wedstrijd is verplicht!
 • Na de wedstrijd wordt de kleedkamer na 30 minuten leeg en proper achtergelaten. Ook op verplaatsing bij een andere club!
 • Iedereen gaat naar huis in de clubtraining en t-shirt van dit seizoen! Niet in andere kledij.

13 ONGEVAL – BLESSURE

 • Bij ongeval of ernstige kwetsuur is het aangeraden contact op te nemen met de gerechtigd correspondent, Helene Rossignol, teneinde problemen te vermijden met de bondsverzekering.
 • Het ongevallenformulier moet, samen met een klever van het ziekenfonds, binnen de 5 dagen aan de gerechtigd correspondent Helene Rossignol overhandigd worden.
 • Het ongevallenformulier is steeds beschikbaar via de website van onze club www.kfcbaasrode.be.


14 VERVOER

 • Wie kinderen vervoert naar een training of een wedstrijd neemt alle voorzorgen om dit veilig te doen en zorgt in het bijzonder dat ze de gordel dragen en op de juiste hoogte (stoeltje) zitten.
 • Bij wedstrijden op verplaatsing wordt tijdig vertrokken zodat de ploeg zich niet hoeft te haasten. Snelheids- of andere verkeersovertredingen worden sterk afgekeurd.


15 AFWEZIGHEID

 • Bij een afwezigheid met een gegronde reden wordt de trainer ( voor spelers), de jeugdcoördinator ( voor trainers) zo vroeg mogelijk verwittigd.
 • Niet verwittigen getuigt van weinig respect, kan worden geïnterpreteerd als onverantwoord en kan aanleiding geven tot niet deelname aan wedstrijden of tornooien.
 • Studies gaan steeds voor op het voetbal. Afwezigheid omwille van schoolwerk, studies of examens worden aanvaard als een gegronde reden. Ook dan moet er zo vroeg mogelijk verwittigd worden.


16 GEBRUIK SOCIALE MEDIA

 • Onze club moedigt het gebruik van sociale media aan indien ze op een positieve en constructieve manier ten behoeve van de club worden ingezet.
 • Als bestuur verwachten wij van onze trainers, begeleiders, vrijwilligers en bestuurders dat sociale media uitsluitend in een positieve wijze zullen worden gebruikt.
  • Sociale media mogen niet gebruikt worden om meningen/kritiek te ventileren over en op trainers, bestuursleden, spelers, enz…, maar ook niet over/op derden (scheidsrechters, clubs etc).
 • Verspreid geen vertrouwelijke info. Voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn voorlopige teamindelingen, opstellingen, of de inhoud van vertrouwelijke gesprekken tussen trainers/leiders en spelers/ouders.
 • Respecteer de privacy van anderen. Meng je niet in online gesprekken en (forum) discussies waarbij onze leden met naam en/of foto betrokken zijn, zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Denk na voor je reageert. Teksten op internet en gestuurd via sociale media kunnen anders geïnterpreteerd worden dan bedoeld. Denk daarom na over wat je over jezelf en anderen op internet zet. Besloten sociale media bestaan niet, op internet is alles openbaar.
 • Tijdens en voor wedstrijden is het gebruik van sociale media door spelers, trainers en begeleiding die actief met de wedstrijd bezig zijn niet toegestaan. Het leidt af en heeft geen verdere toegevoegde waarde voor het spel.
 • Indien er onverhoopt situaties ontstaan waarin er, volgens onze club, misbruik is gemaakt en de normen en waarden van onze club niet worden gevolgd, kan er tot een sanctie worden overgegaan.


17 KLACHTEN

 • De soep wordt heter opgediend dan ze gegeten wordt. Klachten van spelers of ouders kunnen iet tijdens of net na de wedstrijden besproken worden. Hiervoor wordt een moment afgesproken zodat rationeel in overleg gegaan wordt op een later tijdstip.
 • De jeugdcoördinator en het bestuur fungeren als vertrouwenspersoon en kunnen gevraagd worden om eventuele discussies mee op te volgen.
 • Als er klachten zijn over de sportieve gang van zaken kunnen deze op afspraak besproken worden met de trainer voor of na een training.


18 SANCTIES

 • Foutief gedrag of het niet opvolgen van het huishoudelijk reglement leidt tot sancties die zoveel mogelijk bijdragen tot verbeterd gedrag.
 • Voorbeelden van positieve straffen: het extra kuisen van de kleedkamers of materialen, het wassen van de ballen, het fluiten van een wedstrijd, …
 • Herhaaldelijke overtredingen, het weigeren van opgelegde sancties en alle drugsdelicten of diefstal leiden tot een tijdelijke of definitieve verwijdering uit de club.
 • Beslissingen om iemand tijdelijk of definitief te verwijderen worden genomen in het bestuur, na consultatie van de betrokkenen.


Lees het volledige reglement voor spelers, trainers en ouders hier. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!